ZORA – udruga za nenasilje i ljudska prava

Trenutno pregledavate ZORA – udruga za nenasilje i ljudska prava

Dvojezični foto strip o ženskim pravima u sklopu projekta “Osobe.Žene.Prijateljice.”

Udruga Zora provodi projekt “Osobe. Žene. Prijateljice.” koji se bavi osnaživanjem djevojaka i žena hrvatske i romske nacionalnosti iz Meimurske županije, u cilju osobnog i grupnog osnaživanja, razumijevanja vlastitih ženskih prava i mogućnosti, suzbijanju diskriminacije i predrasuda.
Projekt Udruga provodi u suradnji sa Učeničkim domom Graditeljske škole Čakovec i Učeničkim domom “Svjetionik”, a financijski ga je podržalo i švicarsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj.

Voditeljica projekta, Filipa Blažon te sudionice Nadica Bogdan i Janja Varga predstavile su jednu od radionica organiziranih unutar projekta koja je uspješno dovršena, a radi se o radionici foto stripa o ženskim pravima koji su izradile korisnice projekta – “Osobe.Žene.Prijateljice.“

Foto strip je tiskan kao dvojezična brošura, na hrvatskome i bajškome, a u njemu se nalaze njihove osobne poruke vezane uz ženska i ljudska prava.

Kroz sve aktivnosti projekta, 25 sudionica imalo je mogućnost predstaviti se jedne drugima i upoznati romsku i meimursku kulturu te na taj način i otkloniti predrasude.
Radeći zajedno, žene su stekle nova znanja i vještine koje će im koristiti u svakodnevnom životu, ali i shvatile da ih usprkos različitim godištima i kulturama iz kojih dolaze puno više toga spaja nego razdvaja.
Tu ideju dalje su razvile kroz radionice foto stripa osmislivši brošuru u kojoj prikazuju zajedničke želje da se poštuju njihova osnovna ljudska prava, jer ženska prava su i ljudska prava.

Neke od poruka koje su željele prenijeti lokalnoj zajednici su:
” Poštuj svakog čovjeka. Znaš, u nekim dijelovima svijeta ti si manjina. “
“Upoznaj se sa mnom kako bi mogao/la suditi o meni na temelju onoga što ja zapravo jesam, a ne prema onome što vidiš na prvi pogled.”
“Imam pravo na zaposlenje i poštenu plaću”
“Pravo na posao imaju i mlade žene, bez obzira na to što žele zasnovati obitelj.”

Završna aktivnost projekta je “Večer tradicije” koja će se održati 22.01.2013., na kojoj će se predstaviti svi rezultati projekta, a same sudionice su tom prigodom odlučile predstaviti neke značajke svoje kulture na koje su ponosne, pa će se tako tamo naći tradicionalni recepti, zanati, pjesme i sl. predstavljajući romsku i meimursku kulturu te pokazati koliko nas toga meusobno povezuje i spaja.
Brošuru možete naći u digitalnome obliku na: https:/issuu.com/udrugazora/docs/ozp_brosura_layoutOdgovori