Za veze bez naslilja

ZA VEZE BEZ NASILJA

Okrugli stol i prezentacija publikacije

Prevencija nasilja meu mladima i rodna ravnopravnost teme su koje je ponovo aktualizirao nedavno uvedeni zdravstveni odgoj u školama. U jeku rasprava oko programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko graanstvo i zdravstvenog odgoja te negativnih reakcija dijela javnosti CESI s partnerima organizira okrugli stol i prezentaciju publikacije “ZA VEZE BEZ NASILJA” u četvrtak, 6. prosinca 2012. od 11 do 13 sati u Hotelu Panorama (Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb)

Na okruglom stolu biti će predstavljeni i programi koji se tiču rodne ravnopravnosti i prevencije nasilja a koji se provode u školama i predstavljaju primjere dobre prakse rada različitih organizacija i institucija. Osim autorica publikacije, na okruglom stolu će govoriti Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Božica šimleša, zamjenica Pročelnika, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te predstavnici/e lokalnih vlasti, različitih organizacija i institucija.

Publikacija ZA VEZE BEZ NASILJA – Istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih nastala je s ciljem poticanja učinkovite primjene javnih politika koje se bave sprječavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih te uklanjanjem rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja. U publikaciji se mogu naći rezultati istraživanja i analize provedbe nacionalnih politika i strategija, županijskih i gradskih politika/programa djelovanja vezanih uz mlade i rodno uvjetovano nasilje i to na nacionalnom nivou, ali i na nivou 5 županija: Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Meimurska, Istarska županija i Grad Zagreb. Osim analize politika, publikacija sadrži i podatke o prevencijskim programima koje provode srednje škole, organizacije civilnog društva i institucije. Publikacija donosi i preporuke važne u radu na prvenciji nasilja pa je namijenjena donositeljima/cama odluka koji/e imaju mogućnost implementirati preporuke i zaključke ali i različitim akterima kao zagovarački “alat” za unaprjeenje provoenja politika i programa koje se bave nasiljem u partnerskim vezama mladih, a možete je preuzeti na linku

https:/www.cesi.hr/attach/_z/za_veze_bez_nasilja.pdf

Okrugli stol dio je projekta “Povezani – za veze bez nasilja” koji provode CESI i partnerske organizacije Mirovna Grupa Oaza Beli Manastir, Udruga Potencijal iz Rijeke, Udruga Zora iz Čakovca i Udruga ZUM iz Pule uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Grada Zagreba.

Odgovori