S fakulteta u Europu

Trenutno pregledavate S fakulteta u Europu

Europski poslovni studij pod pokroviteljstvom Europske akademije znanosti i umjetnosti od ove godine dostupan je i hrvatskim studentima u Karlovcu i Bjelovaru. Ako ste završili fakultet po starom školskom sustavu ili prvi bolonjski stupanj (tri studijske godine), a ne možete dobiti posao, ili pak jednostavno želite biti konkurentniji na tržištu, unaprijediti svoje znanje i raditi nešto vezano za europske integracije, regionalni razvoj i poslovnu suradnju unutar EU, od ove ćete godine moći upisati Europski poslovni studij, program koji u Hrvatsku donosi Alma Mater Europaea – meunarodno sveučilište Europske akademije znanosti i umjetnosti. Službeno mu je sjedište u Salzburgu, a djelovanje mu je zasnovano na načelima znanosti, gospodarstva i učinkovitosti.

Program Europskih poslovnih studija u Hrvatskoj, ali i samu ideju meunarodnog sveučilišta Alma Mater Europaea, predstavili su u Salzburgu prošli tjedan prof. dr. Felix Unger, predsjednik Europske akademije znanosti i umjetnosti, dr. Ludvik Toplak, prorektor sveučilišta i prof. dr. Jurij Toplak, predstojnik sveučilišta za Hrvatsku. Alma Mater Europaea osnovana je 1990. s idejom, kako je dr. Unger, jedan od osnivača, ispričao, da sagradi mostove, uspostavi dijalog izmeu nacija i ponudi vizionarsko shvaćanje znanosti i akademskog razmišljanja. Devedesete godine prošlog stoljeća vrijeme su kada se granice pomiču, nestaju i prekrajaju; ljudi željni novih i drugačijih sadržaja, znanja i vještina, sve se više kreću i sve dalje putuju, dugovječni su i u odličnoj formi, a dostupnost informacija mijenja potražnju znanja i znanstvene misli od činjenica prema idejama i konceptima. Dr.Unger naglasio je da su osnivanjem novog sveučilišta upravo htjeli ponuditi drugačiji fakultet, koji će promovirati interdisciplinarnost, vizionarstvo i napredne ideje, ali i deficitarna zanimanja s obzirom na stvarne potrebe društva.

prof. dr. Jurij Toplak, prof.dr. Felix Unger, dr.Ludvik Toplak

Tako je jedna od osobitosti Sveučilišta program socijalne gerontologije, posebno zanimljiv sve starijoj Europi. Na programu se suraivalo sa stručnjacima iz Japana i SAD-a, čija su znanja i iskustva korišteni kako bi se osmislio studij (u Sloveniji dostupan kao preddiplomski i magistarski, a u Hrvatskoj zasad kao poslijediplomski studij) koje će omogućiti zapošljavanje u staračkim domovima, zdravstvenim domovima, lječilištima i zavodima za rehabilitaciju, centrima za socijalni rad, u lokalnim zajednicama i neprofitnim organizacijama. Fizijatrija, dokumentologija i arhivistika, ekološka obnovljivost, nanomedicina, samo su neki od programa koje Alma Mater Europaea nudi svrstane u sedam kategorija: humanizam; medicina; umjetnost; prirodne znanosti; društvene znanosti, pravo i ekonomija; tehnologija i ekologija; i svjetske religije – još jedna od osobitosti ovog sveučilišta.

Novinari s predstavnicima EASA-e u atriju prelijepe sveučilišne zgrade u Salzburgu na predstavljanju programa Alma Mater Europea u Hrvatskoj u organizaciji agencije Apriori

U Hrvatskoj će zasad biti dostupan samo poslovni studij, posebno orijentiran na poslove za kojima se stvorila potražnja ulaskom Hrvatske u EU. Dio programa slušat će se u Karlovcu, odnosno Bjelovaru, a dio u Mariboru, Europskom centru sveučilišta, a u sklopu studija je i studijsko putovanje Bruxelles. Predavanja i vježbe su organizirana u malim radnim grupama, a baš sva se snimaju – dijelom da bi se predavači što bolje pripremili, a dijelom i zato da studentima ostane trag i sredstvo za učinkovito ponavljanje naučenog gradiva. No, mlade studente će vjerojatno najviše oduševiti to što umjesto klasičnih knjiga, bilježnica, pa i kompjutera, na početku godine dobivaju iPad sa svim pripadajućim programima – literaturom, učenjem poslovnog engleskog jezika i softwareom za izravne online konzultacije s profesorima – iskustva i istraživanja pokazuju da je takav način učenja učinkovitiji. I sve to za 2700 Eura po godini. Alma Mater, naime, neprofitna je organizacija koja studentima zaračunava samo troškove studija – programe, putovanja, predavače (od kojih je barem jedan na godini dobitnik Nobelove nagrade) – budući da se samofinancira. Prva godina, kaže nam predstojnik studija dr. Jurij Toplak, bit će ipak donekle i probna, pa tako i ponešto labavijih pravila, a kriterij prijema na studij životopis i motivacijsko pismo.

U Europskom centru Alma Mater Europaea u Mariboru kažu da im je stopa zapošljavanja diplomanata čak 96%, 53 od 55 studenata dobilo je posao u roku dva mjeseca nakon svršetka studija. Čini se kao dobra preporuka da sastavite motivacijsko pismo i krenete na predavanja već ovog listopada – prijave traju još nekoliko dana!

Više informacija potražite na www.almamater.hr

Odgovori