Proaktivnost žena – lidera novog doba

Trenutno pregledavate Proaktivnost žena – lidera novog doba

O ulozi žene u društvu i hrvatskom gospodarstvu govori se intenzivnije u protekle četiri godine. Do tada su stručni časopisi ulogu žena u poduzetništvu i menadžmentu istraživali u manjoj mjeri. Meutim, kada je u jeku krize Elinor Ostrom dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju, ova tema je postala aktualnija.
Prema rezultatima istraživanja objavljenog u časopisu The Economist, vidljiv je napredak žena u obrazovanju. U SAD-u na svakih 100 muškaraca koji upišu fakultet dolazi 140 žena, dok ih je u švedskoj čak 150.
U vremenu krize, žene su proaktivnije od muškaraca, žele učiti od drugih te više od muških kolega brinu o meuljudskim odnosima. Ta činjenica je posebno važna ukoliko se žena nalazi na voditeljskoj poziciji u tvrtki, jer mora imati vještine upravljanja ljudskim potencijalima.
Specifično ponašanje žena u poslovanju često pripisujemo stereotipovima, no žene se uglavnom bolje nose s emocijama, kvalitetnije i jasnije komuniciraju više se izražavajući neverbalno te imaju veću sposobnost sagledavanja cjeline ili veće slike. Percipirajući informacije iz okoline, ženski mozak stvara veze kako bi kreirao sliku cjeline, dok muški mozak češće slaže informacije logično, linearno i fokusirano.
Žene su empatične po prirodi, tj. uroeno im je da se poistovjećuju s drugima. Za to im ne treba dodatni napor. Žene se ne moraju koncentrirati na taj čin i nisu im potrebne dodatne «antene». Bez obzira na proaktivnost i usmjerenost na timski rad, moramo uzeti u obzir da žene, kao i muškarci, imaju i neke osobine koje ne utječu dobro na poslovne rezultate.
Žene imaju kod koji ih tjera da se trude da svi budu zadovoljni pa često griješe u sagledavanju stupnja zadovoljstva svih strana. Zadovoljstvo članova tima je, naravno, jako važno, ali ne može biti i primarno u definiranju dugoročnih poslovnih ciljeva.

Zanimljivo je pratiti napredak uloge žene u društvu. Od 1981. do 2001. godine broj poduzetnica u Kanadi se povećao čak za 208 posto. Na Zapadu su žene zanimljiva ciljna skupina marketinških stručnjaka pa se sve češće analizira njihovo ponašanje i navike pri kupnji.
Žene donose oko 80% svih odluka o kupovini. Tradicionalno su obavljale kupovinu proizvoda široke potrošnje, no sve većim zapošljavanjem dolazi do promjena te najnovija američka istraživanja govore da žene u preko 60% slučajeva donose odluku o kupnji informatičke opreme, da u oko 60% slučajeva utječu na kupovinu marke automobila te su vlasnice oko 90% novootvorenih bankovnih računa.
Zbog povećanja kvalitete života i produžene životne dobi, sve veći broj proizvoda i usluga je namijenjen upravo ženama. Istovremeno, možemo primijetiti da tradicionalne zemlje imaju vrlo mali broj visokopozicioniranih žena, kako u privatnom sektoru, tako i u državnoj upravi. Unatoč nekim pozitivnim pomacima, još uvijek je vidljiva diskriminacija po spolu, ali i po dobi. Žene uglavnom dolaze do razine srednjeg menadžmenta.

Ipak, žene se sve češće odlučuju ulagati u svoje obrazovanje i brusiti znanja i vještine, bez obzira na brojne obveze u privatnom i poslovnom životu.
U Poslovnom učilištu Filaks, u zadnje 2 godine bilježimo povećanje broja polaznica u odnosu na upisane muške kolege.
Od 9 verificiranih programa usavršavanja s područja menadžmenta, marketinga i prodaje nakon kojih polaznici imaju pravo upisa novog zvanja u radnu knjižicu, žene se najčešće odlučuju za programe s područja marketinga, poput programa Voditelj marketinga, Specijalist za oglašavanje i odnose s javnošću te Voditelj marke.
Prosječna dob polaznica je 35 godina, a udio u ukupnom broju je nešto manji od 70%.
I dalje uočavamo sve veći trend interesa žena za dodatnim usavršavanjem i uključivanjem u proces cjeloživotnog učenja. U okviru programa usavršavanja Poslovnog učilišta Filaks, muškarci se češće odlučuju za programe s područja prodaje i menadžmenta, dok su u okviru neformalne edukacije tvrtke Filaks, više zainteresirani za teme s područja poduzetništva i inovacija.
Žene su redovito sudionice radionica, seminara i konferencija s područja poslovne komunikacije i osobnog razvoja.
U našem radu i edukaciji uvijek je korisnije imati “mješovite“ grupe, kako bi i žene i muškarci mogli naučiti više o razmišljanju i aktivnostima suprotnog spola. Na taj način mogu formirati čvršće i složnije timove čiji članovi podržavaju jedni druge, bez obzira na funkciju i mjesto u hijerarhiji tvrtke.

Mr. sc. Elvira Mlivić Budeš
elvira@filaks.hr
www.filaks.hr
www.facebook.com/filaks

Odgovori