Hungry Designers

Trenutno pregledavate Hungry Designers

Izložba dizajnerskih projekata na temu gastronomije u turizmu u Opatiji, u Muzej turizma od 6. rujna – 25. rujna 2013.

Pripremili: Ivan Dorotić za Design Tourism/ Vlatka Vužić
Fotografije: Design Tourism

“Hungry Designers” je izložba dizajnerskih projekata na temu gastronomije u turizmu na kojoj će svoje radove predstaviti dvadesetak hrvatskih dizajnera i dizajnerskih timova. Kustoska koncepcija izložbe proizašla je iz platforme Design Tourism, koja cilja povezati dizajn i dizajnersku struku sa sektorom turizma, a u ovoj prilici fokus je stavljen na autentičnu domaću gastronomiju, na dizajn hrane, recepata, produkata te scenarija pripreme hrane.

Izložba “Hungry Designers” nastala je kao novi projekt platforme za afirmaciju i promicanje dizajna u turizmu – Design Tourism, pokrenute pri Hrvatskom dizajnerskom društvu. Koncepcijski je nastavak na lanjski projekt izložbe Croatian Holiday, koja je obišla brojne festivale dizajna u regiji i Europi.

Unutar niše dizajna u turizmu, izložba “Hungry Designers” podcrtava njegov gastronomski potencijal. Projekti koji će biti predstavljeni na izložbi propituju stereotipe vezane za hranu, reinterpretiraju tradicijske načine pripreme hrane te nove oblike konzumiranja hrane i promišljanja gastronomske ponude, kroz dizajn proizvoda, scenarija i usluga.

Vlatka Leskovar – (De)materijalizirana uspomena – Mlinci

Kustosice projekta su Ivana Borovnjak i Roberta Bratović, a dizajneri i dizajnerski timovi čiji proizvodi čine izložbu su Oaza (N. Bačun, I. Borovnjak, R. Bratović, T. Ivezić, M. Kolar, A-M. Poljanec), Ana Rimac, Filip Havranek i Kristina Lugonja, Ivan Dorotić i Luka Borčić, Nikola Radeljković i Igor Zanzerović, Vlatka Leskovar, Branimir Paškvan, Manufakturist, Sonda, Nina Bačun i Roberta Bratović, Noel šuran i Davorka Tumpić, Đura Prettyface i Vedran Klemens, Superstudio 29 te Mirna Raduka i Karmen Kolombo.

Rožonj (Ivan Dorotić i Luka Borčić)

Proizvodi kao što su Rogoz (Oaza), Bu (Filip Havranek i Kristina Lugonja) i Rožonj (Ivan Dorotić i Luka Borčić) uspostavljaju direktan odnos s tradicijskim artefaktima, oni ih osuvremenjuju redizajnom karakterističnih detalja, dajući im tako nova značenja i funkcije. Posredna kvaliteta ovakvog pristupa reflektira se u oživljavanju i prezervaciji zaboravljenih obrta.

Aktivnije uključivanje posjetitelja u lokalnu kulturu i njihova participacija u kreiranju doživljaja, na zanimljiv se način oslovljavaju scenarijem Lavdara (Nikola Radeljković, Igor Zenzerović), koji afirmira proces dobivanja maslinovog ulja in situ na pokretnoj uljari / brodu, tik nakon berbe, na manjim hrvatskim naseljenim i nenaseljenim otocima.

Lokalno specifični specijaliteti s pomaknutim osjećajem za tradiciju tema su projekata Kulenove bebe (Nina Bačun i Roberta Bratović) koji modificira klasičan kulen u bite-size veličinu i Ovce autorice (Noel šuran i Davorka Tumpić) koji s ironijskim odmakom i senzibilitetom za autentično markiraju sireve osobnim potpisima ovaca od čijeg su mlijeka dobiveni. Mirisulini (Đura Prettyface i Vedran Klemens) se pak bave lokalno-specifičnim biljkama modificiranim u hrskave kekse netipičnih okusa.

Mirisulini (Đura Prettyface i Vedran Klemens) 

Moment zabave i edukacije obraen je projektima Croatia a la carte (Superstudio 29) koji gostima kroz jednostavnu kartašku igru predstavlja specijalitete hrvatske kuhinje, i You are what you eat / To si što jedeš (Mirna Raduka i Karmen Kolombo) interaktivnom aplikacijom i kvizom koja na duhovit način obrauje hrvatske regionalne stereotipe.

Izložba je otvorena do 25. rujna. Radno vrijeme: 10 – 22 sata, svakim danom osim ponedjeljka.Odgovori