Eko oskar

Trenutno pregledavate Eko oskar

Na obilježavanju 10. godišnjice Agencije za zaštitu okoliša ministar Zmajlović dodijelio je Eko oskare.

Nagrade i priznanja, kojima se odaje javno priznanje pojedincima, tvrtkama i organizacijama za njihove rezultate u zaštiti okoliša i održivom razvoju, prvi su puta dodijeljene još 1993. Nagrada od 2006. nije dodijeljivana, ali ove godine je tradicija obnovljena na inicijativu tadašnje ministrice Mirele Holy.
Ovu nagradu dodjeljujemo onima koji su učinili ne samo nužno, već i puno više od onog propisanog zakonom, koji su dali poseban doprinos i dosegli visoke rezultate u zaštiti okoliša i održivom razvoju’, izjavio je ministar Zmajlović.
Za dostignuća u 2011. nagrade su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

 • Doprinos pojedinca za razvoj i unaprjeenje zaštite okoliša

 • Razvoj i primjenu nove proizvodne tehnologije koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju, najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš

 • Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju

Osim priznanja istaknutim pojedincima i tvrtkama iza Eko oskara stoji i želja da nagraeni projekti potaknu i inspiriraju druge. Da primjerima pokažemo kako strateška vizija i sustav upravljanja mogu trajno doprinijeti održivom razvoju. I kako je zeleno gospodarstvo ne samo moguće, nego i moguće i izvedivo u Hrvatskoj.

Povjerenstvo koje je bilo zaduženo za odabir najboljih ponuda izmeu svih pristiglih tijekom javnog poziva činili su:
Zoja Crnečki, (Hrvatska gospodarska komora, predsjednica), Ivica štambuk (Hrvatska obrtnička komora), Dubravka Bačun (Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj), Vjeran Piršić (predstavnik Udruge Eko-Kvarner i mreže udruga Plavi forum) i Željko Bukša (novinar).

Nagradu u kategoriji Doprinos pojedinca za razvoj i unaprjeenje zaštite okoliša dobili su:

 • Zvonko Pešić, šibenik, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za planiranje i provedbu rekonstrukcije zapuštenog samostanskog dvorišta u mediteranski vrt na ponos gradu šibeniku i Republici Hrvatskoj čime je kao pojedinac dao značajan doprinos unapreenju zaštite okoliša i promociji održivog razvoja.

 • Marko Lasić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za značajan rad i osobni doprinos u javnoj promociji načela održivog razvoja i unapreenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

 • prof.dr.sc. Ivica Kisić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za značajan rad i doprinos zaštiti tla i razvoju poljoprivrede prema načelima održivog razvoja te time i ukupnom unapreenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.

 • Zlatko Pejić, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za kontinuirani rad i doprinos promociji načela održivog razvoja i unapreenju zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj uz intenzivni razvoj i promociju poboljšanja kvalitete života.

Nagradu u kategoriji Razvoj i primjenu nove proizvodne tehnologije koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju, najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš dobili su:

 • Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za osmišljavanje i provedbu projekata odvojenog sakupljanja korisne komponente otpada na mjestu nastanka te korištenja jedne od komponente odvojenog sakupljanog otpada za energetske potrebe sortirnice otpada.

 • S.T.P. d.o.o., Lučko, priznanje (srebrna povelja) za uvoenje na hrvatsko tržište napredne tehnologije za privremeno skladištenje bio komponente otpada.

Nagradu u kategoriji Iznimne organizacije sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirani doprinos održivom razvoju dobili su:

 • Grupacija BIOVEGA d.o.o., Zagreb, nagrada (zlatna povelja i plaketa) za osnivanje i kontinuirani rad organizacije iz područja prirodne prehrane i promocije zdravog stila života s ciljem razvoja zelenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a radi postizanja za čovjeka kvalitetnog i održivog stila života koji rezultira potražnjom za prirodno proizvedenim prehrambenim proizvodima.

 • Savez za energetiku Zagreba, Zagreb, priznanje (srebrna povelja) za osnivanje i rad stručno-interesne neprofitne organizacije iz područja energetike koja kontinuirano doprinosi održivom razvoju Republike Hrvatske, promicanju korištenja obnovljivih izvora energije te ujedno povećanju efikasnosti korištenja energenata.

 • Hartman d.o.o., Koprivnica, priznanje (srebrna povelja) za osnivanje i kontinuirani rad organizacije iz područja proizvodnje i promocije ekološke ambalaže u Republici Hrvatskoj uz intenzivni razvoj i promociju društveno odgovornog poslovanja.

Zanimljivo je da je grupacija Biovega dobila čak dvije nagrade – tvrtka je nagraena zlatnom poveljom i plaketom, a Zlatko Pejić, uz suprugu Jadranku Boban Pejić vlasnik tvrtke, i osobno, srebrnom poveljom za doprinos pojedinca.

Odgovori