Besplatna online edukacija Poslovnog učilišta Filaks

Trenutno pregledavate Besplatna online edukacija Poslovnog učilišta Filaks

namijenjena razvoju žena u poslovanju

Je li razvoj žena u poslovanju jedini trenutačni izlaz iz nezaposlenosti i krize u kojoj su se i žene našle na tržištu? Koje su to očigledne prednosti koje bi žene trebale iskoristiti u poslovanju i jesu li doista timske igračice? Na ova i još brojna druga pitanja odgovore daju uspješne poduzetnice na Filaksovom projektu za razvoj žena u poslovanju: Žene – timske igračice?!

Poslovno učilište Filaks već četvrtu godinu za redom organizira konferenciju o razvoju žena u poduzetništvu, a svoj doprinos ohrabrivanju ženskog poduzetništva ove godine daje besplatnim edukacijama koje će već od 7. ožujka biti dostupne putem YouTubea i Facebook stranice Poslovnog učilišta Filaks.

Vlasnica Filaksa, Elvira Mlivić Budeš, ističe da je cilj ovog projekta razvoj žena te unapreivanje njihovih znanja i vještina.

“Ženama u ovim teškim vremenima želimo poručiti da trebaju biti hrabre, da se trebaju izboriti za sebe, bolje pozicije u timu te unaprijediti znanja i vještine koje će ih do toga cilja i dovesti. Dugogodišnje iskustvo mi govori da je ženama ponekad potreban mali poticaj, znak da su na dobrom putu – da krenu korak naprijed i postignu zacrtane ciljeve. Pritom češće vode računa o dobrobiti i napretku cijelog tima“, ističe Elvira Mlivić Budeš.

Svoja znanja i vještine o različitim aspektima ženskog poslovanja će podijeliti uspješne i dokazane poduzetnice poput Mirele španjol Marković, vlasnice Ciceron komunikacija. Ona će prenijeti vlastito višegodišnje iskustvo, ali i znanstvena saznanja na ovogodišnju naslovnu temu o ženama kao timskim igračicama.

Meu ostalim sudionicama konferencije su Renata Vokal koja će govoriti o duhovnosti žena u poduzetništvu, s temom o stilovima voenja u ženskom poduzetništvu, Martina Kvarantan koja će podijeliti najnovija saznanja vezana uz žensku emocionalnu inteligenciju. Diana Pečkaj Vuković će zainteresirane upoznati s inovatorskim poduzetništvom u Hrvatskoj i teškom putu od ideje pa sve do zarade u inovatorstvu, a o izazovima poslovnog odlučivanja će svoja iskustva prenijeti Nada Finderle.

Poslovno učilište Filaks, u kojemu se nazivaju i vedrom kućom znanja, su do sada za brojne tržišne izazove osposobili stotine polaznika, meu kojima je većina žena. Besplatnom online edukacijom za Dan žena Filaks ženama želi dati dodatan poticaj da vjeruju u sebe i da iskoriste prednosti obrazovanja kako bi došle do pozicija koje zaslužuju!

Poslovno učilište Filaks posljednje četiri godine bilježi sve veći broj žena polaznica različitih edukacija. Njihova prosječna dob je 35 godina, a najviše se traže programi poput Voditelja marketinga, Specijalista za oglašavanje i odnose s javnošću te Voditelja marke.

Povodom prve besplatne online edukacije koju pripremaju za Dan žena Filaks daruje 10 sretnih gledateljica koje se prijave na e-mail adresu uciliste@filaks.hr
Darovi: 5 priručnika Vražja posla autorica Elvire Mlivić Budeš i Nataše Trojak i 5 knjiga Pokrenite svoj uspjeh (s)kroz NLP Martine Kvarantan).

Odgovori